کلیپ تصویری

قرائت آیات 1 الی 5 از سوره مبارکه ضحی / مرحوم استاد عبدالباسط

عبدالباسط ضحی قرائت

مقطعی از قرائت قرآن کریم؛ آیه ۴۸ سوره مریم(س) / قاری: احمد نعینع

نعینع مریم قرائت