موسسه میقات القرآن (تاسیس 1345) با تشکیل جلسات قرآنی متعدد و منسجم در موضوعات تجوید قرآن کریم، احکام عملیه، عقاید و ادبیات عرب پذیرای برادران و خواهران علاقمند به قرآن کریم به صورت کاملا رایگان می باشد که امروزه یکی از بزرگترین مراکز آموزشی کشور به شمار می آید. العربیة

کتابخانه

ده پاسخ به ده پرسش، کتاب دهم

ده پاسخ به ده پرسش، کتاب دهم

واحد تحقیق و پژوهش موسسه

فهرست مطالب
پاسخ به شبهات چاپ شده در کتب وهابیت (پیشگفتار) شبهه91 : شیعه هنگام زیارت قبور، دو رکعت نماز زیارت رو به قبر می خواند، اگرچه قبله در جهتی دیگر باشد؛ حال آنکه در کتاب‌هایشان از قبله قرار دادن قبرها نهی شده است؟ شبهه 92 : شیعیان همواره سفارش پیامبر(ص) را نسبت به اهل بیت به زبان می آورند، در صورتی که خودشان اوّلین کسانی هستند که با تعداد زیادی از اهل بیت، دشمنی می‌کنند؟ شبهه 93 : اگر نصّی بر خلافت علی بود، توسّط صحابه نقل می شد. لذا چون صحابه آن را نقل نکرده‌اند، معلوم می‌شود که نصّی موجود نیست؟ شبهه 94 : شیعه از یک طرف می گوید که به فرمان امام عسکری، خبر امام مهدی پنهان می شد به غیر از افراد مورد اعتماد. از طرفی هم می گوید هر کس او را نشناسد، به حالت کفر و نفاق مرده است. لذا این دو با هم جمع نمی‌شوند؟ شبهه 95 : اگر به گفته ی شیعه، خداوند عمر مهدی‌شان را به جهت نیاز مردم به او طولانی کرده، پیامبر(ص) برای این طول عمر، ارجحیّت دارد؟ شبهه 96 : شیعه سخن جعفر، برادر حسن عسکری که می گوید وی فرزندی نداشته نمی پذیرد و می گوید جعفر معصوم نیست؛ امّا ادّعای عثمان بن سعید را که می‌گوید حسن عسکری دارای فرزند است، قبول می کند؛ حال آنکه عثمان هم غیر معصوم است؟ شبهه 97 : شیعه معتقد است که خداوند آنان را از خاک مخصوصی آفریده و در روز قیامت گناهان شیعه جمع شده و به اهل سنّت داده می شود و نیکی های اهل سنّت جمع شده و به شیعیان داده می شود؟ شبهه 98 : از نظر شیعه، اگر صحابی با علی باشند، بهترین مردم و در غیر آن مرتد هستند. انصار، خلافت را به ابوبکر سپردند. درست ترین دیدگاه برای خلافت، دیدگاه مهاجرین و انصار است که بین خلافت و ارتباط خویشاوندی فرق می گذارند؟ شبهه 99 : شیعه برخی از علمای خود را که قائل به تحریف قرآن هستند، معذور می دارد، امّا اصحاب رسول خدا را که به جای علی، ابوبکر را به عنوان خلیفه انتخاب کرده‌اند را هرگز نمی بخشد؟ شبهه 100 : امامت برای آن است که امام، فرمان های الهی را اجرا کند نه اینکه دین جدیدی بیاورد. مردم به سخن و توضیح پیامبر(ص) نیاز دارند؛ زیرا اگر پیامبر(ص) سخنی نگفته و توضیحی ندهد، امری از امور دین روشن نمی شود؟
تهران- میدان قزوین، خیابان قزوین شرقی،خیابان شهید جوادیان (قلمستان)، پلاک 167
55370517- 55390144
55394972
استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است