سخنرانی
برای جستجو در بخش‌های دیگر به صفحات آن مراجعه کنید
مبحث توحید / توحید عبادی 1 - تعریف عبادت از نظر لغوی و اصطلاحی / در "توحید عبادی"، مُوَحِّد باید اعتقاد داشته باشد که فقط اللّه تعالی شایستگی پرستیدن دارد و فقط باید او را بندگی نمود، او یگانه و یکتاست/ واژه "عبادت" و "شِرْکْ"/ آیا هر خضوع، اطاعت و تذللی، عبادت محسوب می شود؟/ آن اطاعتی عبادت است که شخص عابد برای معبود شأن خدایی قائل شود. مبحث علم غیب / مراد و مرید در عرفان اصطلاحی / توحید ناب در لسان مبارک اهل‌بیت(ع) / احاطه علمی خداوند / سخن متناقض عرفای اصطلاحی در خصوص راه داشتن «تنزیه» در خداوند / آیا اینکه فلان مطلب «دلی» هست و آن را با عقل و منطق نمی‌توان درک نمود سخن صحیحی است؟ / توضیح واژگان مراد، مرید، سالک و سیر و سلوک / دیدگاه عرفای اصطلاحی در خصوص اطاعت محض مرید از مراد و تعارض این دیدگاه با قرآن کریم / اطاعت مطلق و مقید / اطاعت مطلق مختص چه کسانی است؟ مبحث علم غیب / اطاعت مطلق و مقید / اطاعت مطلق و اطاعت مقید / اطاعت مطلق از دیدگاه قرآن کریم، روایات و عقل / بررسی اطاعت مطلق در آیه ۵۹ سوره نساء / اطاعت مطلق مختص چه کسانی است؟ / اولی‌الامر چه کسانی هستند؟ / اطاعت از والدین، مرجع تقلید، رهبر جامعه اسلامی و... باید مطلق باشد یا مقید؟ / مردود بودن اطاعت مطلق مرید از مراد / حجیت «عقل» / عقل و تعقل / منش خود خداوند متعال در مقابل مخالفین دعوت به استدلال است، نه جبر و زورگویی! (قل هاتوا برهانکم...)