سخنرانی
برای جستجو در بخش‌های دیگر به صفحات آن مراجعه کنید
مبحث توحید / اثبات صانع تعالی و آشنایی با توحید های چهارگانه / مسیر تحقیق/ مسیر خداشناسی/ بدترین جنبندگان/ تعقل/ كسی كه به خدا اعتقاد دارد بايد به چهار توحيد اعتقاد داشته باشد / توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید عبادی مبحث توحید / توحید افعالی (1) افعال الهی و افعال بندگان / توحید افعالی یعنی اینکه: کارهای خدای تعالی را به خودش منحصر بدانیم، یعنی خودش کارهای خودش را انجام می دهد و شخص دیگری در انجام کارها شریک او نیست/ اسباب و مسبّبات/ پروردگار مهربان ما غنی بالذات است، یعنی هیچ احتیاجی به غیر خود ندارد/ خداوند اصلا کار خوب انجام نمی دهد، بلکه همواره کار خوب تر را انجام می دهد/ مبحث توحید / توحید عبادی 1 - تعریف عبادت از نظر لغوی و اصطلاحی / در "توحید عبادی"، مُوَحِّد باید اعتقاد داشته باشد که فقط اللّه تعالی شایستگی پرستیدن دارد و فقط باید او را بندگی نمود، او یگانه و یکتاست/ واژه "عبادت" و "شِرْکْ"/ آیا هر خضوع، اطاعت و تذللی، عبادت محسوب می شود؟/ آن اطاعتی عبادت است که شخص عابد برای معبود شأن خدایی قائل شود. یهود و فرزندان آن / جلسه اول (عهد عتیق و جدید، توحید در یهودیت و ...) / مبحث علم غیب / جلسه 20؛ اعتقادات عرفای اصطلاحی در مسئله توحید (2) / «توحید» چیست؟ / اعتقاد به توحید واقعی، مقدمه ضروری در مناظرات اعتقادی / مشکلات توحیدی فلاسفه و عرفای اصطلاحی، منشأ اشکالات آنان در نبوت، معاد جسمانی و... / بررسی و نقد سخنان عرفای اصطلاحی پیرامون وحدت وجود / چرا قمه‌زنی؟! / دلیل اصرار عرفا بر مسائلی بی‌پایه چون وحدت وجود چیست؟ (چرا عاقل کند کاری...) مبحث علم غیب / توحید واقعی و ناب از دیدگاه قرآن کریم و عترت(ع) / توحید واقعی در لسان قرآن کریم و عترت(ع) / مغایرت کلی مخلوقات با خالق هستی / اشتراکات لفظی بین خالق و مخلوق در علم، قدرت و... / معرفی خدای واقعی در سوره توحید / خداوند را تنها خود خدا باید معرفی کند / تکرار و تکثیر در خداوند راه ندارد / خداوند از توصیفات من‌درآری مخلوقات مبراست / تعارضات فراوان وحدت وجود با فرمایشات ثقلین مبحث علم غیب / مراد و مرید در عرفان اصطلاحی / توحید ناب در لسان مبارک اهل‌بیت(ع) / احاطه علمی خداوند / سخن متناقض عرفای اصطلاحی در خصوص راه داشتن «تنزیه» در خداوند / آیا اینکه فلان مطلب «دلی» هست و آن را با عقل و منطق نمی‌توان درک نمود سخن صحیحی است؟ / توضیح واژگان مراد، مرید، سالک و سیر و سلوک / دیدگاه عرفای اصطلاحی در خصوص اطاعت محض مرید از مراد و تعارض این دیدگاه با قرآن کریم / اطاعت مطلق و مقید / اطاعت مطلق مختص چه کسانی است؟ مبحث علم غیب / نتایج معکوس سیر و سلوک عرفای اصطلاحی (3) / نتایج معکوس سیر و سلوک عرفای اصطلاحی / تعیین امام امری الهی است / توحید واقعی را باید از معصومین(ع) فراگرفت / عرفای اصطلاحی و مقام ولایت! / «خود خدا بینی» در میان عرفای اصطلاحی!! / عُجب با انسان چه می‌کند... / مقامات خیالی! / روایت تلخ امام صادق(ع) درباره فردی که بدعت و آئینی جعلی را بنیان گذاشت و سپس پشیمان شد... / مواظب باشیم از خودمان چیزی به دین نبندیم