سخنرانی

محمدرضا فرهمند یگانه (فینال معلمین)

مسابقات سخنرانی سال 1401
12 محمدرضا فرهمند یگانه (فینال معلمین)

منجی ظهور روایت

مسابقات سخنرانی سال 1401
لینک دانلود   شنبه 6 اسفند 1401
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    جهان پس از منجی از منظر قرآن کریم و روایات

    شنبه 6 اسفند 1401