عید غدیرخم

تجوید گروه ترتیل (سطح تخصصی)

تجوید گروه ترتیل (سطح تخصصی)

معنای قرآن، چگونگی نزول و نگارش آن/ تعریف مکی و مدنی بودن آیات، اسامی و مشخصات قرآن کریم/ طرز کار با کتاب‌هایی که درباره قرآن کریم نوشته شده است/ چگونگی جمع آوری قرآن کریم و کتابت آن/ آشنایی با قراء سبعه (قاریان هفتگانه)/ زندگی نامه مشهورترین قاریان جهان و تحلیل قرائت آنها

استاد مرتضی مخملباف