مقالات روایات مذهبی اسلامی و کلیپ

آموزه های قدر-اطعام
آنچه خوری برود و آنچه که می‌خورانی (اطعام می‌کنی) فراوان و پربرکت شود

👈 برگرفته از سخنرانی شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۳

آموزه های قدر اطعام

صوتی    جمعه 28 اردیبهشت

فرق مسکین با فقیر و تعریف هر کدام

کمک نکردن به مساکین، از خصوصیات دوزخیان

👈 برگرفته از سخنرانی شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۳

آموزه های قدر فقیر مسکین

صوتی    یکشنبه 16 اردیبهشت

آموزه های قدر-صدقه-اطعام
چگونه صدقه یا اطعام بدهیم؟

چرا گاهی صدقه و اطعام ما تاثیر ندارد؟

👈 برگرفته از سخنرانی شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۳

آموزه های قدر صدقه اطعام

صوتی    جمعه 7 اردیبهشت