محرم

مقالات روایات مذهبی اسلامی و کلیپ

چگونه وقف کنیم و چه وقفی پس از مرگ برای انسان سودمند خواهد بود؟

تفاوت ارزش انفاق در زمان حیات و ممات

سخنران: استاد مرتضی مخملباف

👈 برگرفته از سخنرانی شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۳

وقف انفاق

صوتی    شنبه 9 تیر