عید غدیرخم

مقالات روایات مذهبی اسلامی و کلیپ

فراموش کردن فطرت

اگر حجاب مسئله‌ای فطری است، چگونه بسیاری از افراد روی آن پا می‌گذارند؟!

👈 برگرفته از مبحث «آنچه از حجاب باید بدانیم»

حجاب فطرت

صوتی    جمعه 5 آبان 1402

حجاب-فطرت
حجاب و فطرت

حجاب مسئله‌ای فطری است. قرآن و فطری بودن حجاب

👈 برگرفته از مبحث «آنچه از حجاب باید بدانیم»

حجاب فطرت

صوتی    جمعه 5 آبان 1402