مقالات روایات مذهبی اسلامی و کلیپ

دعا-حاجت-برنامه دهگانه هفتگی
برنامه دهگانه

اگر کسی بخواهد بصورت دائمی از ادعیه ای استفاده کند که تقریباً حاجت خواستن و رفع و دفع گرفتاری‌ها و مواردی از این دست را به همراه داشته باشد، می تواند از این برنامه که از دل مفاتیح الجنان و مفاتیح نوین به دست آمده استفاده کند.

دعا حاجت برنامه دهگانه هفتگی

مقالات    سه‌شنبه 17 مرداد 1402