پنجشنبه ۱۳ مرداد، مصادف با ۶ محرم

تقویم شیعه ششم محرم


عمومی    پنجشنبه 13 مرداد 1401

پنجشنبه ۱۳ مرداد، مصادف با ۶ محرم

یاری طلبیدن حبیب بن مظاهر از بنی‌اسد
در شب ششم جناب حبیب بن مظاهر اسدی با اذن امام حسین(ع) برای آوردن یاور و کمک، به قبیله بنی‌اسد رفت. اسدیان پذیرفتند و حرکت کردند، ولی جاسوسان به عمر سعد خبر دادند و او عده‌ای را فرستاد تا مانع آنها شوند. لذا درگیری رخ داد که در این میان جمعی از بنی‌اسد شهید و زخمی و بقیه ناگزیر به فرار شدند و حبیب به خدمت حضرت آمد و جریان را عرض کرد.

اولین محاصره فرات در کربلا
به نقلی در این روز عمر سعد، شبث بن ربعی خبیث را همراه سه هزار مرد سفاك با کوبیدن طبل و دهل کنار فرات فرستاد که اطراف آن را به محاصره در آوردند.

📖 منبع: کتاب «تقویم شیعه» (با تلخیص)