عید غدیرخم
برگزیدگان مسابقه استماع سی‌دی‌های سخنرانی (بروز شده)

مسابقه برندگان


عمومی    سه‌شنبه 16 اسفند 1401

برگزیدگان مسابقه استماع سی‌دی‌های سخنرانی (بروز شده)

اسامی برگزیدگان مسابقه استماع سی‌دی‌های سخنرانی در شهادت حضرت زهرا(س) ۱۴۰۱  

مبحث مبارزه با بدحجابی (هدیه اهدایی هر نفر یک میلیون ریال) 
برندگان: خانم طاهره مولائی- آقای احسان اصل بیگی- خانم ستاره اصل بیگی- خانم زهرا سلطانی- خانم نازنین سلطانی- آقای هادی یزدی- خانم حلما یزدی- خانم سکینه شفیعی- خانم مینا علی‌محمدی- خانم زینب سلطانی 

مبحث استخاره (هدیه اهدایی هر نفر یک میلیون ریال) 
برندگان: خانم فرحناز اصلی بیگی- خانم سکینه اصلی بیگی- خانم مرضیه علیمحمدی- خانم الهام اسماعیلی- خانم سمیه کاظمی- خانم سامره حاجبی- خانم ملیکا جودت- آقای ظهیر سلطانی- خانم فاطمه سلطانی- آقای مجتبی شعبانی

مبحث «کنترل نگاه» (هدیه اهدایی هر نفر یک میلیون ریال) 
برندگان: خانم مریم کارگران- خانم حکیمه علی حیدری- خانم فاطمه ربیعی- خانم فاطمه عباسی- خانم زینب سلطانی- خانم فاطمه سلطانی- خانم نازنین سلطانی- آقای ظهیر سلطانی- خانم صغری حاجبی- خانم رقیه حاجبی 

مبحث «مجلس تأثیر مکان و زمان در استجابت دعا» (هدیه اهدایی هر نفر یک میلیون ریال) 
برندگان: خانم مرضیه اصل بیگی- خانم راحیل کرامتی- خانم نازنین زهرا صفی آبادی- خانم معصومه رضایی- خانم طاهره مولایی- آقای هادی یزدی- خانم رضوان اصلی بیگی- خانم زهرا سلطانی- خانم سامره حاجبی - خانم زینب سلطانی 

مبحث «مجلس خواستگاری» (هدیه اهدایی هر نفر یک میلیون ریال) 
برندگان: خانم منصوره بهمنی- خانم سارا مروتی- خانم بهاره اله قلی- خانم فاطمه سلطانی- خانم مرضیه نوعی- آقای محمد نوعی- آقای رحیم علی محمدی- خانم اعظم رجبی- خانم صغرا حاجبی- خانم نازنین سلطانی