تقویم شیعه؛ شنبه ۲۰ اسفند، مصادف با ۱۸ شعبان

تقویم شیعه شعبان حسین بن روح


عمومی    شنبه 20 اسفند 1401

تقویم شیعه؛ شنبه ۲۰ اسفند، مصادف با ۱۸ شعبان

وفات حسین بن روح نوبختی
در سال ۳۲۶ هجری قمری در این روز سومین نایب خاص حضرت صاحب الامر(عج)، جناب حسین بن روح نوبختی در بغداد به عالم بقا رحلت کرد و در همانجا دفن شد.

📖 منبع: کتاب «تقویم شیعه» (با تلخیص)