سخنرانی

تأثیر زمان و مکان در استجابت دعا (1)

مبحث دعا
12 تأثیر زمان و مکان در استجابت دعا (1)
مبحث دعا
  • مروری بر مطالب این جلسه: