سخنرانی

استاد مرتضی مخملباف

مبحث علم غیب

تعریف علم غیب / علم خداوند، پیامبران(ع)، ائمه(ع) و حضرت صدیقه طاهره(س) / چه کسانی دارای علم غیب می‌باشند؟ و تفاوت آنها / مصادیق علم غیب / نمونه‌هایی از غیب‌گویی / مسئله «بِداء» و ارتباط آن با علم غیب / علت مخالفت وهابیت با عالم الغیب بودن پیامبر اکرم(ص) و امامان شیعه / ...

مبحث نبوت

نیاز بشر به پیامبران، تعریف معجزه و شرایط آن، عصمت از دیدگاه عقل، قرآن کریم و روایات، تفاوت پیامبران با مردم و معنای اولوالعزم، نبوت خاصه، افضلیت پیامبرخاتم(ص)، خاتمیت پیامبر اکرم (ص)، اعجاز علمی قرآن، همسران پیامبر اکرم (ص)

مبحث توحید

وجوب شناخت پروردگار و اثبات او تعالی، صفات خداوند، مکاتب جبر، تفویص و اختیار، توحید های چهارگانه، شرک، قضا و قدر

درباره پیامبر اکرم (ص)

مروری بر بعضی وقایع زندگانی پیامبر اعظم(ص) از ولادت تا بعثت