سخنرانی

آداب و شرایط دعا(6) صدقه و تآثیر آن در استجابت دعا

مبحث دعا
20 آداب و شرایط دعا(6) صدقه و تآثیر آن در استجابت دعا
مبحث دعا
  • مروری بر مطالب این جلسه: