سخنرانی

چشم زخم = چشم و نظر، از واقعیت تا خرافه! (4)

مبحث دعا
37 چشم زخم = چشم و نظر، از واقعیت تا خرافه! (4)
مبحث دعا
  • مروری بر مطالب این جلسه: