سخنرانی

بزرگترین حرز از دیدگاه قرآن کریم

مبحث دعا
40 بزرگترین حرز از دیدگاه قرآن کریم
مبحث دعا
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    چنانچه حاجتی دارید و نیاز دارید که حتما بر آورده شود، حتما این جلسه را گوش کنید.

    در این جلسه روایت جالبی را خواهید شنید که فردی بواسطه گفتن حرز مورد بحث، صاحب فرزند می شود و حاجت خود را میگیرد.