سخنرانی

تحلیلی بر تاریخ عاشورا - جلسه دوم

تحلیلی بر تاریخ عاشورا
2 تحلیلی بر تاریخ عاشورا - جلسه دوم
تحلیلی بر تاریخ عاشورا
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    تاریخ سخنرانی: 02-07-1396
    سوم محرم 1439