سخنرانی

تحلیلی بر تاریخ عاشورا - جلسه نهم

تحلیلی بر تاریخ عاشورا
9 تحلیلی بر تاریخ عاشورا - جلسه نهم
تحلیلی بر تاریخ عاشورا
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    تاریخ سخنرانی: 09-07-1396
    دهم محرم 1439

    بعلاوه مروری بر داستان هجرت امام از مدینه به کربلا.