سخنرانی

تحلیلی بر تاریخ عاشورا - جلسه سی و سوم

تحلیلی بر تاریخ عاشورا
33 تحلیلی بر تاریخ عاشورا - جلسه سی و سوم
تحلیلی بر تاریخ عاشورا
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    تاریخ سخنرانی: ۱٤۰۰/۵/۳۰ (به همراه مقتل‌خوانی)

     

    📝 معرفی اجمالی تعدادی از اصحاب امام حسین(ع) و نکات قابل تأمل زندگی آنها / عثمانی مذهب‌ها چه کسانی هستند؟ / فضیلت مساعدت زنان در جهاد، نشر معارف دینی و... همسرانشان (و بالعکس) / به اعمال خوبمان تکیه نکنیم / آیا ممکن است اسب حاضر به تاختن بر بدن امام معصومی شود؟ / آیا هنگام حمله به خیام حرم، دشمنان مقنعه و چادر از سر زنان و دختران کشیدند؟