سخنرانی
 • مروری بر مطالب این جلسه:

  تاریخ: 19-12-1396

   

  سوالات مطرح شده در جلسه چهارم

  🔻این روایت که ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه در عرش نوشته شده چرا شما در بحث معراج اشاره ای نکردید خواهشمندم در مورد این روایت بیشتر توضیح دهید.

  🔻 آیا خداوند که انسان را خلق کرده خودش نیاز داشته که پیامبری بفرستد تا مردم را هدایت کند؟

  🔻چرا در ایت الکرسی در مورد کافران میگوید یخرجونهم من نور الی الظلمات . یعنی ابتدا در نور بودن؟؟!! و برای ایمان اورندگان میگوید ابتدا در تاریکی بودن؟

  🔻 چرا میگویند امام زمان را در زمان غیبت به نامش صدا نکنید؟ و آیا وقتی ما به نام، حضرت را صدا میکنیم ، مثلا میگوییم یا مهدی ، گناه مرتکب میشویم؟

  🔻 لطفا فلسفه ی نماز یا همون که چرا باید نماز خواند رو دربارش صحبت کنید؟

  🔻چه جوری میشه همسر (زن یا مرد ) رو که در نماز کاهلی میکند قانع کرد که نماز بخواند؟

  🔻 بر طبق بعضی از روایات پیش از ظهور در ماه رمضان ندایی از آسمان شنیده میشود و چند ماه بعد ظهور اتفاق می افتد. آیا درست است؟
  پس یعنی در سالی که ماه رمضانش صدا شنیده نشود در آن سال ظهور اتفاق نمی افتد؟

  🔻آیا وجود خداوند را میشود بطور علمی ثابت کرد؟