عید غدیرخم

تحلیلی بر تاریخ عاشورا - جلسه سی و چهارم

تحلیلی بر تاریخ عاشورا
34 تحلیلی بر تاریخ عاشورا - جلسه سی و چهارم

نماز ظهر عاشورا نماز خوف حضرت قاسم (ع)

تحلیلی بر تاریخ عاشورا
لینک دانلود   چهارشنبه 12 مرداد 1401
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    نحوه اقامه نماز ظهر عاشورا / آیا این مطلب که امام حسین(ع) نماز را در ظهر عاشورا فراموش کرد و یکی از صحابه آن را یادآوری نمود واقعیت دارد؟! / حملات دشمنان حین نماز / اهمیت نماز اول وقت و نماز جماعت / نماز خوف و سند قرآنی آن / حضرت قاسم(ع)، الگوی نوجوانان ما

    چهارشنبه 12 مرداد 1401