سخنرانی

توضیح عبارت «وَ اکفِنِی مَئونَةَ الِاکتِسابِ» و «فَلا اَشْتَغِلَ عَنْ عِبَادَتِک بِالطَّلَبِ» (2)

شرح دعای مکارم الاخلاق
94 توضیح عبارت «وَ اکفِنِی مَئونَةَ الِاکتِسابِ» و «فَلا اَشْتَغِلَ عَنْ عِبَادَتِک بِالطَّلَبِ» (2)

برکت قرض به خدا ظهور فقها مقتل خوانی

شرح دعای مکارم الاخلاق
لینک دانلود   سه‌شنبه 1 شهریور 1401
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    کسی که با برکت یافتن ساعات کسب و کارش، زمان آزادی به‌دست می‌آورد / قرض دادن به خدا! / مقاومت گروهی از فقها در مقابل امام زمان(عج) در زمان ظهور!! / گروه موفقی که نه از دنیا و نه از آخرت غافل نیستند / تایید قرآنی جمع بین دنیا و آخرت (هر دو را داشتن) / اسارت و مجلس ابن‌زیاد / مقتل‌خوانی / مناجات پایان جلسه

    سه‌شنبه 1 شهریور 1401