مقالات روایات مذهبی اسلامی و کلیپ

تقویم شیعه؛ امروز جمعه ۲۸ بهمن، مصادف با ۲۶ رجب

وفات حضرت ابوطالب(ع)
نام ایشان عمران است و پدرش جناب عبدالمطلب و مادرش فاطمه بنت عمرو بن عائذ است. ابوطالب با جناب عبداللَّه (پدر پیامبر(ص)) و زبیر بن عبدالمطلب برادر ابوینی بودند (یعنی از طرف پدر و مادر یکی بودند) و سایر اولاد جناب عبدالمطلب با این سه بزرگوار فقط از پدر یکی بودند.
امامیه اتفاق دارند بر اسلام و ایمان جناب ابوطالب به پیامبر(ص) و اینکه هیچگاه عبادت بتی نکرده است و امر اسلام و ایمان او در شیعه مشهور است و علمای شیعه کتاب‌ها در ایمان آن بزرگوار تألیف کرده‌اند.
اشعار حضرت ابوطالب(ع) در حمایت از پیامبر(ص)، اشعار منسوب به امیرالمؤمنین(ع) هنگام رحلت ابوطالب(ع) و کلمات آن بزرگوار به قریش در مسجد الحرام هنگام سوء قصد قریش نسبت به پیامبر(ص)، کلمات آن حضرت هنگام رحلت و کلمات آن حضرت در طلب یاران همه و همه دلالت دارد بر اینکه وی دارای ایمانی منحصربه‌فرد بوده است.
وی سرانجام سه سال قبل از هجرت و در سال ۱۰ بعثت از دنیا رفت. بنابر نقلی سن ایشان به هنگام رحلت ۸۱ سال بوده است.

📖 منبع: کتاب «تقویم شیعه» (با تلخیص)

تقویم شیعه ابوطالب (ع)

عمومی    جمعه 28 بهمن 1401

تقویم شیعه؛ دوشنبه ۹ اسفند، مصادف با ۲۶ رجب

وفات حضرت ابوطالب(ع)
نام ایشان عمران است و پدرش جناب عبدالمطلب و مادرش فاطمه بنت عمرو بن عائذ است. ابوطالب با جناب عبداللَّه (پدر پیامبر(ص)) و زبیر بن عبدالمطلب برادر ابوینی بودند (یعنی از طرف پدر و مادر یکی بودند) و سایر اولاد جناب عبدالمطلب با این سه بزرگوار فقط از پدر یکی بودند. امامیه اتفاق دارند بر اسلام و ایمان جناب ابوطالب به پیامبر(ص) و اینکه هیچگاه عبادت بتی نکرده است و امر اسلام و ایمان او در شیعه مشهور است و علمای شیعه کتاب‌ها در ایمان آن بزرگوار تألیف کرده‌اند. اشعار حضرت ابوطالب(ع) در حمایت از پیامبر(ص)، اشعار منسوب به امیرالمؤمنین(ع) هنگام رحلت ابوطالب(ع) و کلمات آن بزرگوار به قریش در مسجد الحرام هنگام سوء قصد قریش نسبت به پیامبر(ص)، کلمات آن حضرت هنگام رحلت و کلمات آن حضرت در طلب یاران همه و همه دلالت دارد بر اینکه وی دارای ایمانی منحصربه‌فرد بوده است. وی سرانجام سه سال قبل از هجرت و در سال ۱۰ بعثت از دنیا رفت. بنابر نقلی سن ایشان به هنگام رحلت ۸۱ سال بوده است.

منبع: کتاب «تقویم شیعه» (با تلخیص)

تقویم شیعه ابوطالب (ع)

عمومی    دوشنبه 9 اسفند 1400