مقالات روایات مذهبی اسلامی و کلیپ

گزیده‌ای از اعمال روز مباهله

اعمال روز مباهله

اعمال روز مباهله

عمومی    چهارشنبه 21 تیر

روز مباهله گرامی‌باد

 آیه ۶۱ سوره مبارکه آل‌عمران: پس هر که با تو درباره او [عیسی] پس از آنکه بر تو [به واسطه وحی، نسبت به احوال وی] علم و آگاهی آمد، مجادله و ستیز کند، بگو: بیایید ما پسرانمان را و شما پسرانتان را، و ما زنانمان را و شما زنانتان را، و ما نفوسمان را و شما نفوستان را دعوت کنیم؛ سپس یکدیگر را نفرین نماییم، پس لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.

روز مباهله گرامی‌باد

روز مباهله

عمومی    چهارشنبه 21 تیر