مقالات روایات مذهبی اسلامی و کلیپ

سه‌شنبه ۱۱ مرداد، مصادف با ۴ محرم

فتوای شریح قاضی به قتل امام حسین(ع)
در این روز از سال ۶۱ هجری قمری، ابن‌زیاد با استناد به فتوایی که از شریح قاضی گرفته بود، در مسجد کوفه خطبه خواند و مردم را به کشتن امام حسین(ع) تحریص کرد.

📖 منبع: کتاب «تقویم شیعه» (با تلخیص)

تقویم شیعه محرم شریح قاضی

عمومی    سه‌شنبه 11 مرداد 1401