مقالات روایات مذهبی اسلامی و کلیپ

حدیث-خیر بنده-عقوبت دنیا
خیر بنده

امام صادق(ع): چون خداوند عزوجل خیر بنده‌ای را بخواهد، به عقوبت او در دنیا بشتابد تا پاک شود و چون بدی درباره بنده‌ای را بخواهد، گناهانش را نگه دارد تا در روز قیامت کیفر همه را به او بدهد.

📖 اصول کافی، ج۴، ص۱۸۱

حدیث خیر بنده عقوبت دنیا

عمومی    یکشنبه 16 اردیبهشت