عید غدیرخم

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

با تشکر از دلسوزی شما. ما اگر به جای شما بودیم این موارد را مکتوب کرده و به دستگاه‌های مختلف ارسال می‌کردیم از جمله وزارت کشور.