پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

جمله "ان شاء الله" به معنای "اگر خدا بخواهد" می باشد. لکن مردم ایران آن را جایی به کار میبرند که واقعاً می خواهند آن کار را انجام داده و یا انجام بشود. در حالی که معنای اصلی آن همان است که گفتیم و درباره آن در قرآن کریم گفته شده است که هم پیامبر(ص) و هم مردمان دیگر وقتی کاری را میخواهند انجام بدهند و زمانی برای آن در نظر می گیرند حتماً این جمله را بیان کنند تا به خود تلقین کرده باشند که این کار و کارهای دیگر بالاخره به نظر خداوند نیز بستگی دارد و اگر خداوند بخواهد انجام می‌شود و اگر نخواهد انجام نمی شود.