پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

بارها این مطلب را گفته‌ایم که شما باید این گونه موارد را به دفتر رهبری و به دفتر هیئت دولت و جایی که این کار به آن مربوط میشود نامه نوشته و ارسال کنید و از این کار ناامید نشوید و با نامه نوشتن مکرر و همچنین گفتن به دیگران که آنها نیز این کار را انجام بدهند ان شاء الله باعث شود که این منکر بزرگ از این جامعه رخت بربندد و مسئولین با این گونه ارتباطات قدری از خواب غفلت بیدار شوند.

باسمه تعالی

شما مواردی را که به ما گفته‌اید هیچ کدام در مورد ما صدق نمی‌کند. ما آنطور که شما فکر می‌کنید نیستیم و در مورد انتقادهایی که دارید برای یک بار هم که شده آنها را بنویسید و به مقامات مسئول از جمله بیت رهبری و مسئولین دیگر ارسال نمایید. 

باسمه تعالی

شما و همه کسانی که نسبت به این اوضاع انتقاد دارید باید همت کرده و مطالب را کتباً نوشته و برای بیت رهبری ارسال نمایید. گفتن این مسائل به افراد دیگر دردی را دوا نمی کند.