پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

بهترین دلیل بر رد این مطلب این است که بگوییم چه کسی تا به حال چنین عملی برایش اتفاق افتاده است. او بیاید و با دلیل به ما ثابت کند که این عمل برای او اتفاق افتاده است. اگر بگویند او دارد ادعا می کند و دلیل ندارد، در این صورت همه انسان ها می توانند چنین ادعایی بنمایند چون دلیلی ندارند.