پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

هر روز 500 مرتبه صوات فرستاده و 100 مرتبه سوره توحید را به نیت ایشان بخوانید.