عید غدیرخم

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

به شما پیشنهاد می‌کنیم این کار را انجام ندهید. یعنی سعی کنید که در مسیر حفظ قرآن حرکت نکنید چون حفظ قرآن یک کار تخصصی است و از هر کسی بر نمی‌آید. باید افرادی باشند که مستعد و دارای حافظه بالا و هوش فوق العاده باشند تا بتوانند این کار را انجام دهند و نیز کار خاص دیگری نداشته باشند. ما و شما که دارای کارهای جانبی زیادی هستیم بهتر است به جای حفظ قرآن به حفظ آیات موضوعی قرآن و تصحیح اعتقادات خود بپردازیم.