محرم

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

نه تنها استاد قرآن بلکه هیچکس حق خیانت کردن در هیچ زمان و هیچ مکانی را ندارد. حال چه خیانت به خدا باشد چه به پیامبر و چه به قرآن باشد. چه استاد قرآن باشد و چه غیر استاد قرآن فرقی نمی کند.

ما در بحث دعا (اینجا) نیز مطرح کردیم که سحر و جادو به هیچ عنوان وجود ندارد به این معنی که بین مردم رایج است. هیچکس چه استاد قرآن و چه غیر آن نمی تواند در کسی تسخیر ایجاد کند و زندگی آن فرد را به فنا دهد. اینها همه حرفهای مزخرفی است و از خزعبلات است که ما به آن اسرائیلیات می گوییم و برخی به آن معتقدند و هیچ پایه و اساس شرعی و علمی و عقلی ندارد.

اینکه آیا استاد قرآن می تواند استخاره انجام دهد، این را ما در بحث استخاره (لینک) کامل توضیح داده ایم حتماً آن را استماع نمایید اگر بعد از آن سوالی بود بفرمایید تا پاسخ دهیم.