پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

اگر مخاطب شما فرد جاهلی است، او را نسبت به این کار آگاه نموده و به آرامی و بدون حاشیه با او صحبت کنید. اگر چنانچه فرد مغرضی است و از این کار قصد برپا کردن سر و صدا را دارد او را به حال خود واگذارید. فقط گاه گداری به او تذکر دهید که مسیری را که می‌رود مسیر درستی نیست.