پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

ما چنین سایتی را نمی‌شناسیم و چون نمی‌شناسیم تایید هم نمی‌کنیم.