پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

هر چیزی که حلال باشد و قابل خوردن برای بشر باشد باید همراه با مصلح یا مکمل باشد. لبنیات مانند ماست، اگر با نعنا میل کنید دیگر آن سردی خود را نخواهد داشت. یا اگر همراه با گل خشک شده محمدی باشد همینطور. باقی چیزها را مثلاً شیر با عسل میل کنید یا دوغ را با نعنای خشک شده و گیاهان قابل مصرف دیگر.