عید غدیرخم

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

شما باید با فرستادن پیامک و تماس تلفنی و در صورت امکان عیادت حضوری از آنها، نگذارید قطع رحمی صورت گیرد. البته ممکن است آن‌ها پاسخ شما را ندهند و یا برخوردهای ناشایستی داشته باشند لکن شما برای رضای خدا تحمل نموده تا به ثواب صله رحم از طریق پیامک یا تماس تلفنی یا حضوری برسید.

باسمه تعالی

منظور ما از صله رحم کردن پذیرا شدن خواص و پیامدهای مثبت آن برای خودمان است. حال کسی که با او صله رحم انجام می‌شود، می‌خواهد خوشش بیاید یا نیاید. چون هدف ما کسب منفعت های آن برای خود ما می‌باشد، پس نباید به نحوه برخورد او آنچنان واکنشی نشان دهیم.