عید غدیرخم

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

این دعا بنابر اسنادی که برای آن ذکر شده از نظر بعضی از دانشمندان واقعیت دارد و از نظر بعضی دیگر از دانشمندان واقعیت ندارد. باید با گذاردن وقتی و رفتن در پی اسناد این حدیث اول آن را بررسی نموده و سپس به صحت و سقم آن پی برد. ما متاسفانه فرصت چنین کاری را نداشته و نداریم.

داشتن دیزی و قلیان فی نفسه اشکالی نداشته و حرام نیست لکن در زمانی کار حرام می‌شود که آن قلیان‌ها موادی را مصرف نمایند که برای جوانان و برای مردم مضر باشد. اگر صرفاً تنباکوی معمولی باشد و افرادی از آن استفاده کنند که در سنین بالا هستند مشکلی وجود نخواهد داشت.