عید غدیرخم

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

اولاً احادیثی که در این زمینه وارد شده است باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. برای این که خیلی ها بوده اند که غسل جمعه انجام می داده اند ولی جسد آنها در قبر پوسیده و از بین رفته است و سال‌های بعد به جای آنها افرادی دیگری را خاک کرده اند. ثانیا همانطور که گفتید چنین چیزی مزیت برای انسان ایجاد نمی کند.