پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

ما به عنوان یک مسلمان وظیفه داریم از همه مسلمانان دنیا در حد توان دفاع نماییم لکن حمله کردن ایران به کشوری که هنوز حمله نکرده است نه کار شرعی، نه کار قانونی و نه کار عقلی است.