پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

منبع و ماخذ شما برای چنین مطلبی که فرموده اید کجاست؟
ما به شما پیشنهاد می کنیم در رابطه با جنگ های پیامبر(ص) به کتاب "فروغ ابدیت" نوشته آیت الله سبحانی مراجعه نمایید.