پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

مطلب بسیار واضح است. ما اگر بر کسی لعن و نفرین می کنیم تا زمانی هست که او بر مسیر باطل قرار دارد. حال این باطل ممکن است باطل اعتقادی یا باطل اخلاقی یا باطل سیاسی و یا باطل اجتماعی باشد. وقتی از آن باطل دست برمیدارد طبیعتاً ما نیز وظیفه داریم لعن و نفرین خود را از او برداریم. این یک امر مشخصی است. مثلاً خیلی از افراد وهابی که ما آنها را لعن می کردیم اینها برگشته و شیعه شده اند. در زاهدان، در سیستان و بلوچستان، در شهرهای استان خوزستان و در کشورهای دیگر هم همینطور. مثل جناب آقای تیجانی که کتاب "ثم اهتدیت (آن گاه که هدایت شدم)" را نوشته که از افراد مبلغ وهابی هم بوده که برگشته و شیعه شده است. آن موقعی که مبلغ وهابی بوده ما لعن می کردیم و حال که برگشته و شیعه شده ما ایشان را دعا می کنیم و از خداوند طلب رحمت و موفقیت برای ایشان می کنیم. این مشکلی ندارد. در مسائل سیاسی هم همینطور. هر کشوری تا زمانی که با شما دشمن هست شما او را لعن و نفرین می کنید و هر زمان که دوست شما شد شما برای آن طلب رحمت و غفران می کنید. این از لحاظ علمی و منطقی هیچ مشکلی ندارد.