پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

آیه شریفه می‌فرماید "... فَاغْسِلُوا وُجُوهَکمْ وَ أَیدِیکمْ إِلَى الْمَرافِقِ ..." کلمه ی "الی" در ادبیات عرب به چند معنا آمده است. یکی از آن معانی، معنای "همراه" می‌باشد که در اینجا معنای آیه چنین می‌شود "پس بشویید دستها را همراه با مرفق‌ها". بنابراین باید از مرفق تا نوک انگشتان دست شسته شود.