عید غدیرخم

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

مستحب است که انسان در حال تجافی همراه با امام فقط تشهد را بخواند. اگر نخواند هم مانعی ندارد.