عید غدیرخم

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

اوقات خاصه نماز با اوقات عامه آنها تفاوت می‌کند. اگر کسی بخواهد به فضیلت اوقات نماز نیز برسد، هر نمازی را در وقت مخصوصه ی خود به جای آورد  و اگر آنها را مانند ظهر و عصر، و مغرب و عشاء در همان وقت ظهر یا مغرب یکجا به جا آورد به فضیلت اول وقت رسیده است لکن به فضیلت وقت مخصوص نماز عصر و عشاء نرسیده است و اگر این‌ها را به جماعت بخواند ثواب آن جماعت، بسیار بسیار بیشتر از وقت خاصه نمازها است.

باسمه تعالی

خواندن نماز در ایام ماه رجب اگر در طول روز باشد از زمان طلوع آفتاب تا غروب آفتاب می توانید آن را به جا آورد و اگر دستور آن در شب وارد شده باشد از غروب آفتاب تا اذان صبح می توانید آن را انجام دهید.