محرم

جلسه 62: علم پیامبران

  • مروری بر مطالب این جلسه:

    خداوند از کوچکترین اتفاقات و نیز احوالات کلیه موجودات آگاه است و به آنها احاطه علمی دارد / تعریف علم معصومین(ع) / راه‌های انتقال علم لدنّی به معصومین(ع) / مسئله حجیت خواب برای معصومین(ع) و غیرمعصومین / تفاوت‌های علم الهی با علم معصومین(ع) / آیا علم لدنی همان علم غیب است؟ / دریافت علم لدنی توسط پیامبران(ع) و ائمه(ع) پیش از رسیدن به مقام رسالت و امامت / بهره‌مندی تمام معصومین(ع) از علم الهی یکسان نیست / فضیلت بعضی از پیامبران نسبت به یکدیگر در آیات قرآن کریم

    شنبه 11 شهریور 1402