محرم

جلسه 72: چگونگی علم لدنّی ائمه طاهرین(ع) (۱) - نخستین امام هُمام، امیرالمؤمنین(ع)

مبحث علم غیب
72 جلسه 72: چگونگی علم لدنّی ائمه طاهرین(ع) (۱) - نخستین امام هُمام، امیرالمؤمنین(ع)

علم لدنّی فضائل امیرالمومنین (ع) علم امام کاتب وحی علم کتاب

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 27 آبان 1402
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    شنیدن، نوشتن و خواندن فضائل امیرالمؤمنین(ع) عبادت است / علم لدنّی نخستین جانشین بر حق پیامبر خاتم(ص)، حضرت امیرالمؤمنین(ع) در روایات شیعه و سنی / امیرالمؤمنین(ع)، دروازه شهر علم نبوی / کاتب وحی کیست؟ / املا نمودن قرآن کریم به امیرالمؤمنین(ع) توسط پیامبر اکرم(ص) و آموختن تأویل، تفسیر، شأن نزول و... تمام آیات به آن حضرت / دانش اولین و آخرین، نزد امیرالمؤمنین(ع) / امامی که راه‌های آسمان را بهتر از راه‌های زمین می‌شناسد... / روایت جالب مردی که سراغ جبرئیل را از امیرالمؤمنین(ع) گرفت / تفاوت کسی که «علمُ الکتاب» در نزد اوست، با کسی که «علمً مِنَ الکتاب» را دارد / علمی که به ارث برده می‌شود! / موهبت‌های خداوند به بنده‌ای که او را برای اداره امور بندگانش برگزیند / پیامبر اکرم(ص) به‌دلیل ظرفیت محدود مردم از بازگو کردن بعضی فضائل امیرالمؤمنین(ع) خودداری می‌کرد!

    شنبه 27 آبان 1402