محرم

جلسه 91: بررسی آیاتی از قرآن کریم که برخورداری پیامبر اکرم(ص) از علم‌غیب را نفی نموده‌اند (1)

مبحث علم غیب
91 جلسه 91: بررسی آیاتی از قرآن کریم که برخورداری پیامبر اکرم(ص) از علم‌غیب را نفی نموده‌اند (1)

علم غیب پیامبر (ص) نفی علم غیب مناظره

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 29 اردیبهشت 1403
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    آیاتی از قرآن کریم که برخورداری پیامبر اکرم(ص) و سایر پیامبران(ع) از علم‌غیب را نفی نموده‌اند: سوره احقاف آیه ۹، سوره انعام آیه ۵۰، سوره هود(ع) آیه ۳۱، سوره اعراف آیه ۱۸۸، سوره توبه آیه ۱۰۱، سوره مائده آیه ۱۰۹ و سوره ص آیه ۶۹ و ۷۰ / مناظره با حضار در خصوص رفع تعارض ظاهری آیاتی که پیامبر اکرم(ص) را دارای علم‌غیب می‌دانند و آیاتی که این مسئله را نفی می‌کنند

    شنبه 29 اردیبهشت 1403